Priser

Hos NC VVS-Teknik A/S ønsker vi at vores priser er gennemskuelige for vores kunder. Derfor kan du her på vores hjemmeside finde faste priser på forskellige VVS- opgaver som f.eks. udskiftning af toilet, vandhaner og opsætning af blødgøringsanlæg.

Herunder ses vores faste timepriser for serviceopgaver.

  • Transporttid faktureres mindst 2 x 15 minutter pr. besøg, og serviceopgaver faktureres altid mindst 1 time.
  • Vagtudkald faktureres fra montøren kører hjemmefra og til han er hjemme igen.
Timepriser kl. 07:00-15:00  
VVS-montør inkl. servicevogn pr. time Kr. 875,00* inkl. moms
Opstartsgebyr pr. servicebesøg Kr. 225,00* inkl. moms
Overtidstillæg pr. time Kr. 325,00* inkl. moms
Timepriser vagtudkald uden for åbningstid:  
1. montørtime inkl. servicebil Kr. 3.125,00* inkl. moms
Pr. påbegyndte time herefter Kr. 1.250,00* inkl. moms

*Miljøtillæg 4% pålægges fakturaens samlet beløb ekskl. moms

Forbehold i forbindelse med timeløns arbejde:

– Der ydes ingen garanti, erstatning eller ansvar for kundeleveret sanitet, materialer samt der beregnes ekstra for montering af dette.
– Arbejdet foregår i normal arbejdstid (mandag til fredag kl 07:00-15:00)

Kontakt os
Scroll to Top