Vandskade i hus på grund af regn

Vandskader

Hos NC VVS i Allerød hjælper vi med at forebygge vandskader, samt løse dem, når (vand)skaden er sket. Vi er professionelle blikkenslagere og VVS’ere med en faglig stolthed. Vandskader opstår altid ubelejligt! De seneste par års udvikling i vejret har desværre blandt andet medført en øgning i antallet af oversvømmelser i kældre. NC VVS Teknik ApS har en lang erfaring med håndtering af alle typer af vandskader.

Vores kunder er både boligselskaber, privatkunder, forsikringsselskaber samt erhvervskunder.

Har I fugtproblemer eller vandskade i kælderen? Så ring til os på tlf.: 31 20 26 81 og hør hvad vi kan gøre for dig.

Vi løser naturligvis også forsikringsskader.

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig med din udfordring – eller læs mere på denne side, hvor vi har beskrevet vandskader.

Telefon
31202681

E-mail
vvs@ncvvs.dk

Vandskade i hus på grund af regn

Contact Us
Størst tilladte upload: 30MB

Hvordan opstår vandskader?

Vandskader kan opstå, når klimaet driver vand ind i bygningen. Selvom vi har et mildt klima i Danmark set i udenlandsk perspektiv, så kan skybrud give fugtskader, som hurtigt kan blive til skimmelsvamp, hvis du ikke reagerer hurtigt. Det er også vigtigt, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab hurtigt, hvis du oplever vandskader.

Typiske årsager til vandskader i boligen

Vandskader kan have forskellige årsager – blandt andet skybrud, som vi lige har nævnt. Her er nogle af de typiske årsager til vandskader:

 1. Oversvømmelser i den bogstaveligste forstand kan medvirke til, at selve huset bliver oversvømmet, hvis det er udsat og ligger det “forkerte” sted (tæt på kyster, søer eller vandløb).
 2. Ved meget nedbør eller skybrud kan lokale kloaknet bliver overbelastet, hvilket bliver et problem. Hvis det sker, så kan vandet fra kloakken blive presset op i kælderen. Særligt hvis kloakkerne er ekstra belastede, så kan man risikere, at vandet løber gennem små sprækker omkring døre og vinduer – og så har man et problem.
 3. Ved et højtliggende grundvandsspejl* i det område, som din bolig ligger i, kan store mængder regn give små oversvømmelser, som kan sive op i gulvet eller væggene i kælderen.
 4. Tekniske udfordringer i boligen, fx manglende omfangsdræn eller lignende, kan også være en årsag til, at kælderen ikke er beskyttet mod meget regn.

*Grundvandsspejlet er et begreb, som dækker over et niveau i jorden. Det er dét niveau i jorden, hvor alle mellemrummene i jorden går fra at være umættet af vand (hvor vandet vil løbe videre ned) til at være mættet og fyldt med vand. Med andre ord: Det er dét niveau i jorden, hvor vandet er nået til. Grundvandsspejlet ligger i forskellige niveau på forskellige steder i Danmark – og når grundvandsspejlet ligger højt, kan det øge risikoen for oversvømmelse og dermed vandskader.

Hvis du har et stoppet afløb og vandet flyder over, så bør du også fikse det for at undgå vandskader.

Hvad gør man, hvis (vand)skaden er sket?

Hvordan opstår vandskaderHos NC VVS tilbyder vi som skrevet hjælp med alle slags vandskader. Tag derfor fat i os, hvis du vil have professionel hjælp med at komme af med skaden. Udover at få professionel hjælp, er der også nogle ting du selv kan gør – blandt andet for at begrænse skadens omfang:

 • Når du opdager en vandskade, er det vigtigt, at du reagere hurtigt. Jo længere tid vandet har til at gøre skade, desto større bliver skaden på din bolig, fundamentet, møblerne, træet osv. Derfor er det først og fremmest vigtigt, at du prøver at begrænse skadens omfang – dvs. se om du kan finde ud af skadens årsag og om du kan “lukke hullerne”, fjerne inventar mm.
 • Det er dernæst vigtigt, at du tager dialog til dit forsikringsselskab, hvor du kan for vejledning. Hvis situationen er meget alvorlig, kan forsikringsselskabet sørge for, at du hurtigt får hjælp til at bekæmpe vandskaden. Det kan dog være svært, hvis mange boliger er ramt af vandskade i samme område, hvis der for eksempel har været skybrud i et større område.
 • Fjern alt inventar og materialer, som kan blive påvirket af vandskaden. Det kan være møbler, træ eller andre genstande, som kan rammes af vandet og fugten. Men pas på med at flytte genstande, som har fået skimmelsvamp, da svampesporerne dermed spredes i boligen.
 • Tag billeder af vandskaden, som du kan vise til forsikringsselskabet. Dermed kan du bedre kommunikerer til dem, hvordan tilfældet ser ud i jeres bolig. Tag også gerne tid på og skriv ned de ting, du foretager dig for at begrænse vandskaden. Det kan gøre din sag bedre hos forsikringsselskabet.
 • Pas på med at komme i berøring med vandet – og vask dig i hvert fald med sæbe efter, da vand fra kloak kan være fyldt med bakterier.
 • Kontakt professionelle blikkenslagere eller VVS’ere og få dem til at løse problemet på en ordentlig og fremtidssikret måde. Hos NC VVS hjælper vi med glæde dig, hvis du står i en situation med en vandskade, så ring til os enten før, undervejs eller efter ovenstående punkter er gjort.

Undgå vandskader på badeværelset og andre vådrum

Badeværelser og andre vådrum kan også være i risiko for vandskader, hvis udluftningen er dårlig eller vandet driver forkert videre. Her kan man eksempelvis sikre sig med en vådrumsmembran, hvilket er et tykt lag, der kan ligge under fliserne i gulvet. Fliserne er nemlig ikke helt vandtætte – også selvom de er vandafvisende, og derfor er det vigtigt med en membran under, så vandet ikke løber videre ned. Membran beskyttes af selve gulvet eller væggen, og det er en god slags vådrumssikring af badeværelse.

Udover en vådrumsmembran, så er det også vigtigt med en god badeværelsesventilation. Det kan fx være naturlig ventilation fra et vindue, eller via en mekanisk ventilator. Hvis ikke I har en god ventilation på jeres badeværelse, så vil fugten forblive i rummet og dermed give risiko for eksempelvis skimmelsvamp eller andre vandskader.

 

Vi tilbyder også ydelser inden for:

 • Vand, toilet og afløb

 • Varmeinstallationer som varmepumpe og andre varmekilder

 • Montering og installation af opvaskemaskine og andre hårdhvidevarer 

Vi kommer gerne ud til eksempelvis:

Det siger kunderne om NC VVS

”Søren har vist sig meget fleksibel og kompetent i forbindelse med et fjernvarmefyr der drillede. Den hurtige service midt om vinteren var ganske enkelt guld værd!”
⭐⭐⭐⭐⭐
Frank Wiwe

Kontakt os
Scroll to Top