Vådrumsmembran og vådrumssikring

  • Vil I undgå vandskader på jeres badeværelse eller i andre vådrum i boligen? Så er et vådrumsmembran en god løsning, der sikre, at vandet ikke løber videre igennem vægge og gulv. Med en ordentlig vådrumssikring på badeværelse kan I nyde jeres badefaciliteter uden at skulle være bekymret for fremtidige problemer. Hos din autoriseret VVS’er NC VVS hjælper vi jer gerne med at renovere jeres eksisterende løsning eller komme et uforpligtende tilbud på en ny.

Contact Us
Størst tilladte upload: 30MB

Telefon
31202681

E-mail
vvs@ncvvs.dk

Hvorfor er det vigtigt med vådrumssikring af badeværelse?

Vådrumssikring af badeværelse
Et eksempel på et flot og nyt badeværelse med et stabilt gulv, der er vådrumssikret.

Badeværelset er muligvis boligens mest tekniske rum, da der både er afløb, toilet, vask og badefaciliteter. Alt dette giver anledning til vand og damp, som skal afledes fra rummet på en ordentlig måde, så det ikke giver skader i boligens konstruktion. Selvom du måske er god til at bruge en skraber til at skrabe vandet af fliserne på jeres badeværelse, så er det vigtigt at vide, at fliser ikke er helt vandtætte – på trods af, at de er vandafvisende. Det er derfor, at man ofte benytter en vådrumsmembran under fliserne, således at vandet ikke trænger igennem gulvet eller væggen, der hvor vandet i er brug (fx inden et vist areal af bruseren).

Badeværelset er altså muligvis det rum, der oftest giver anledning til omkostningstunge skader. Derfor er det vigtigt, at faciliteterne i orden, så I kan forebygge skaderne. Hos NC VVS hjælper vi gerne med at renovere jeres badeværelse på Nordsjælland.

Hvad er vigtigt at sikre på ens badeværelse?

  • Ordentlig vådrumssikring – fx med en vådrumsmembran ved vådrumszonerne i rummet. Således at vand ikke siver igennem gulv og vægge, der hvor vand er i brug
  • Velfungerende ventilation, så damp fra badefaciliteterne ikke forbliver inde i rummet og giver vedvarende skader som skimmelsvamp
  • Et godt afløb både til vask, toilet og til bade, så al overskydende vand bliver skyllet væk, enten med mekanik eller med tyngdekraft

På denne side fokuserer vi på vådrumssikring, således at du kan læse mere om udfordringerne og løsningerne. NC VVS kan også give jer et uforpligtende tilbud på en god, solid og vedvarende vådrumssikring af jeres badeværelse eller andre vådrum. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Love og regler om vådrum og badeværelse

Der findes en række konkrete regler og love, som du skal følge, hvis du skal have nyt badeværelse eller renovere jeres gamle.

For eksempel stiller Bygningsreglementet krav om, at gulv og vægge i badeværelset kan tåle vand og fugt (damp), der opstår, når toilet og badefaciliteterne tages i brug. Derudover skal de også kunne tåle den fysiske pres, der opstår.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har også nogle vejledninger omkring vådrum – de hedder helt konkret “SBi Anvisning 252 Vådrum”.

Materialer til vådrumssystem

Der findes forskellige løsninger til et vådrumssystem, som sikre, at vand ikke løber igennem væg og gulv. Løsningerne er forskellige materialer og mærke.

Tekst på vej til:

  • opbygning af gulv i badeværelse
  • vådrumszoner badeværelse
  • maling af vinyl badeværelse
  • vådrumsmembran på gamle fliser
 

Hvis du ønsker at vide mere omkring vores andre ydelser, så kan du finde mere information her:

Kontakt os
Scroll to Top